Energo pārvaldība

Saspiesta gaisa energopārvaldība

Saspiests gaiss ir ļoti dārgs enerģijas avots. Faktiski, tas ir gandrīz 10 reizes dārgāk nekā elektrība. Pētījumi liecina, ka līdz 35% no saražotās saspiestā gaisa tiek zaudēti noplūdes, nekompetenta izmantošanas un nokavēto uzturēšanas deļ.

Latvijas standarta statusā pieņemts ilgi gaidītais energopārvaldības standarts LVS EN ISO 50001 „Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi.”

ISO 50001 sagatavots pēc ISO/PC242(Enerģētikas Vadība) komitejas projekta. Šā starptautiskā standarta mērķis ir ļaut organizācijām, lai izveidotu sistēmas un procesus, kas nepieciešami, lai uzlabotu energo parametrus, tostarp energo efektivitātes un intensitāti.

Šis standarta ieviešanas rezultātā samazinās finanšu izdevumus, izmešus un cita ietekme uz vidi, izmantojot sistemātiskā pārzināšanā enerģijas (energopārvaldība). Tā ir piemērojama organizācijām visu veidu un izmēru, neatkarīgi no jebkādiem ģeogrāfiskas, kultūras un sociālas apstākļiem. Veiksmīga īstenošana ir atkarīga no līdzdalības visos līmeņos un funkcijās vadības organizācijas, un it īpaši no augstākās vadības. Šis starptautiskais standarts nosaka prasības attiecībā uz enerģijas pārvaldības sistēmas (EnMS) attīstībai un īstenošanai enerģētikas politikas, mērķu izvirzīšana, mērķu un rīcības plāns, kas ņem vērā tiesiskās prasības un informāciju par ievērojamu enerģijas. Enerģijas pārvaldības sistēma ļauj organizācijai, lai izpildītu savus pienākumus ievērot enerģētikas politiku, veikt vajadzīgos pasākumus, lai uzlabotu tās energoefektivitāti un pierādītu atbilstību minētā starptautiskā standarta prasībām. Piemērošanu standartam, var tikt pielāgota organizācijas prasībām, ņemot vērā sistēmas sarežģītība, pakāpe dokumentācijas un resursu, un atsaucas uz darbībām, ko veic pārraudzībā organizācijas.

Energopārvaldība iekļauj dažādus rīkus, vadlīnijas un ieteikumus, lai palīdzētu organizācijām optimizēt enerģijas resursu izmantošanu, plānojot un ieviešot energotaupības pasākumus, turklāt darot to arī videi draudzīgā veidā. Līdz šim esam bijuši pazīstami ar tādām pārvaldības sistēmām kā kvalitātes sistēmu (ISO 9000 sērija) standarti un vides pārvaldības sistēmu (ISO 14000 sērija) standarti, kuri savu efektivitāti ir apliecinājuši visā pasaulē. Tāpat kā iepriekš minētie, arī šis standarts tiek plānots sertificēšanai.

Mums ir produkti ļauj jums redzēt šos zaudējumus viegli.

Energopārvaldība

ISO50001

Comments are closed